Wyceny nieruchomości


S24 oferuje Państwu opinie na temat wartości rynkowej oraz godziwej nieruchomości wszystkich kategorii na potrzeby zawieranych transakcji i wynikające z wymogów ustawowych. W szczególności specjalizujemy się w wycenie nieruchomości komercyjnych (lokale użytkowe, parki handlowe, hotele, biurowce).

Zakres usług:

 • Wyceniamy następujące rodzaje nieruchomości: nieruchomości przedsiębiorstw, zabudowane i niezabudowane,
 • Nieruchomości wyceniamy jako przedmiot prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania, służebności (gruntowe, osobiste, bierne, czynne, przesyłu), hipoteki, trwałego zarządu, praw obligacyjnych (najem, dzierżawa, leasing, time shering i in.)
 • Sporządzamy wyceny do szerokiego zakresu celów, a najczęściej dotyczą one:
  • zakupu i sprzedaży nieruchomości,
  • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy hipoteką na nieruchomościach,
  • postępowań sądowych, prokuratorskich,
  • postępowań egzekucyjnych,
  • postępowań układowych i upadłościowych,
  • sprawozdawczości finansowej,
  • restrukturyzacji przedsiębiorstw (fuzje, obejmowanie udziałów kapitałowych itp.),
  • aportu
 • Zakres terytorialny świadczonych usług: nieruchomości przemysłowe, nieruchomości przedsiębiorstw wyceniamy na terenie całego kraju