Tradycyjna rejestracja spółki


Powstanie spółki – w myśl art. 163 k.s.h. – wymaga zawarcia umowy spółki lub sporządzenia aktu założycielskiego przez co najmniej jednego założyciela spółki, wniesienia przez wspólników całego kapitału zakładowego, który zgodnie z art. 154 paragraf 1 k.s.h. musi wynosić 5000 PLN.

Ponadto należy powołać zarząd i ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną oraz dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Celem zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania organizmu jakim jest przedsiębiorstwo i aby osiągnąć porządek pozwalający szybko i efektywnie podejmować trafne decyzje gospodarcze, niezbędnym jest również zbudowanie ładu korporacyjnego i ustalenie odpowiedniej wewnętrznej struktury organizacyjnej. Jednocześnie nie należy zapominać o konieczności zapewnienia mechanizmów ochronnych, prewencyjnych, eliminujących czynniki ryzyka związane z podziałem kompetencji w firmie.

ProduktOchrona wspólnikówOpodatkowanieElastyczność wypłaty zyskuPełna księgowość
Spółka jawnapodatek wspólników*bardzo dużatylko po przekroczeniu obrotu
Spółka komandytowa podatek wspólników*bardzo dużaobligatoryjna
Spółka komandytowo-akcyjnapodatek spółki**przeciętnaobligatoryjna
Spółka z o.o.podatek spółki**dużaobligatoryjna
Spółka akcyjnapodatek spółki**przeciętnaobligatoryjna

Rejestracja spółki w tradycyjnym trybie, tj. za pośrednictwem notariusza daje możliwość dostosowania umowy spółki do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorcy.

Nowy porządek pozwala zapobiegać negatywnym skutkom prawnym podejmowania nieuzgodnionych decyzji. Umożliwia on egzekwowanie obowiązków od osób piastujących określone funkcje w spółce. Dzięki odpowiedniemu ładowi i strukturze możliwym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także rozwoju kadry.

Wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów, pozwala wdrażać ład odpowiadający rozmiarom i potrzebom określonego przedsiębiorstwa. Wszystko dzięki badaniu jego charakterystyki, potrzeb i celów, a także dialogowi ze wszystkimi zainteresowanymi.

Warto wiedzieć

Rejestracja spółki wymaga wykonania całego procesu prawnego. Nasi specjaliści zapewnią Państwu kompleksową obsługę w tym zakresie. Jednak ze strony klienta będą potrzebowali między innymi niżej wymienionych informacji:

  • nazwę firmy,
  • siedzibę i adres spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • dane wspólników,
  • dane członków zarządu.

Siedziba spółki

Siedziba spółki może zostać zarejestrowana w naszym biurze znajdującym się w centrum Warszawy. Nasza oferta skierowana jest do firm polskich i zagranicznych, które zorientowanie są na prowadzenie biznesu na najwyższym poziomie bez ponoszenia wysokich kosztów prowadzenia biura pod prestiżowym, warszawskim adresem.