Usługi księgowe


Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie księgowości:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • przygotowywanie rozliczeń podatkowych oraz sporządzenie deklaracji VAT, PCC oraz innych wymaganych przepisami prawa,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS, NBP),
 • prowadzenie ewidencji w księdze przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • przygotowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
 • kontakt z organami podatkowymi,
 • reprezentacja podczas kontroli.

Obsługujemy jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki prawa handlowego, spółki cywilne, a także stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe i wspólnoty mieszkaniowe.

Co nas wyróżnia

 • Automatyzujemy procesy księgowania dokumentów
 • W ciągu 24 godzin klient otrzymuje od nas informację zwrotną na zadane pytanie
 • Natychmiast księgujemy dokumenty przekazane przez klientów
 • Na bieżąco jesteśmy w stanie przekazywać informację o danych finansowych