Sekretariat korporacyjny


Sekretariat korporacyjny to profesjonalne biuro zarządu spółki prowadzone przez naszych specjalistów.

Usługi sekretariatu korporacyjnego obejmują:

  • kompleksową obsługę prawną, w tym: rejestrację i aktualizację danych w obowiązujących Rejestrach Handlowych czy w przypadku likwidacji spółki,
  • prowadzenie ksiąg udziałów,
  • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i jego złożenie lub uchwały zarządu i zgromadzenia wspólników,
  • aktualizację rejestrów handlowych,
  • aktualizację i zgłoszenie podstawowych zmian w umowie spółki,
  • powołanie i odwołanie członków zarządu i/lub rady nadzorczej,
  • organizację zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników na mocy pełnomocnictwa,
  • pomoc dla organów zarządzających spółkami,
  • przechowywanie dokumentów.

Dodatkowo, na życzenie Klienta, zespół zajmujący się sekretariatem korporacyjnym może przeprowadzić nieskomplikowane analizy dotyczące działalności przedsiębiorstwa.