Analiza finansowa


Finansowe due diligence opiera się na zrealizowaniu niezależnej analizy działalności podmiotu, weryfikacji głównych kwestii finansowych związanych z jego działalnością oraz czynników wpływających na osiąganie stabilnych zysków i przepływów pieniężnych jak i identyfikacji kluczowych ryzyk finansowych i czynników zagrażających prawidłowej realizacji transakcji.