Usługi kadrowo-płacowe


W naszej ofercie znajdują się również usługi kadrowo-płacowe.

W zakresie obsługi kadrowej świadczymy m.in.:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej – akt osobowych pracowników (zgodnie z Kodeksem Pracy),
 • przygotowywanie umów o pracę,
 • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych profilaktycznych badań lekarskich pracowników i pilnowanie ich aktualności, wystawianie stosownych skierowań,
 • prowadzenie ewidencji należnych urlopów pracowników i rozliczanie pracowników z wykorzystanych urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, macierzyńskich, wychowawczych, a także zwolnień lekarskich i nieobecności,
 • przygotowanie różnego rodzaju zaświadczeń i świadectw pracy,
 • przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń BHP.

W ramach obsługi płacowej oferujemy m.in.:

 • obliczanie wynagrodzeń pracowników, uwzględniwszy dodatki i potrącenia stosownie do postanowień zawartych w umowach, zgodnie z przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania,
 • przygotowanie list płac,
 • sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń na wskazane rachunki bankowe pracowników,
 • wystawianie druków RMUA,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RSA, ZUS RZA,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowywanie i przysyłanie przelewów na rzecz ZUS i US,
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach PIT-11, PIT-8B, PIT-40.