Ekspertyzy


W przypadkach negocjacji lub sporów, których przedmiotem jest ustalenie wartości określonych aktywów możemy zaoferować Państwu daleko idącą pomoc.

Pomagamy naszym klientom poprzez:

  • sporządzenie opinii do wycen,
  • wskazanie słabych stron operatów,
  • udział w negocjacjach.