Badania okresowe


Dzięki przeglądom okresowym możesz spać spokojnie i skupić się na biznesie.


W ramach przeglądu okresowego badamy Twoją firmę pod kątem:

  • kondycji finansowej
  • kondycji prawnej
  • możliwości podatkowych

Korzyści:

  • jestem na czasie ze zmianami w prawie– „trzymam rękę na pulsie!”
  • wybieram zawsze najlepsze i najkorzystniejsze zasady – „jestem innowacyjny!”
  • zapobiegam problemom prawno-finansowym – „działam prewencyjnie!”