Wyceny i ekspertyzy

Kontakt ze specjalistą:
kom:. +48 570 956 564, e-mail: d.maszczyk@s24mng.pl
Wyceny
przedsiębiorstw

W tym zakresie S24 może wycenić zarówno całe przedsiębiorstwo, jego zorganizowaną część, wartość całości lub pakietu udziałów lub akcji.

Wyceny
wartości niematerialnych

Możemy zaproponować Państwu profesjonalne usługi w zakresie wyceny wartości niematerialnych (w tym: nazwy marek, nazwy handlowe...)

Wyceny
nieruchomości

S24 oferuje Państwu wyceny nieruchomości komercyjnych

Ekspertyzy

W przypadkach negocjacji lub sporów, których przedmiotem jest ustalenie wartości określonych aktywów możemy zaoferować Państwu daleko idącą pomoc.